Informacje dla uczestników

data wpisu: 24 Czerwiec, 2020 autor: admin

 

 

  • W dniach 29.06.2020 r – 03.07.2020 r  w godzinach 9.00 – 14.00 wypłacany będzie w budynku Warsztatu zaległy „trening ekonomiczny” dla uczestników. Zapraszamy do odbioru.

 

  • Od dnia 06.07.2020 r do 31.07.2020 r  planowana jest przerwa urlopowa dla uczestników i kadry Warsztatu

 

Ważna informacja dot. Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

data wpisu: 8 Czerwiec, 2020 autor: admin

Sztuka Osób Niepełnosprawnych – zgłoszenia prac do końca września

Do 30 września został przedłużony termin zgłaszania prac w tegorocznej edycji konkursu plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych. Konkurs dedykowany jest uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, niepełnosprawnym  uczestnikom środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnym mieszkańcom domów pomocy społecznej. Decyzja Funduszu jest konsekwencją trwającego w Polsce stanu epidemii. Choć większość placówek wznowiła zajęcia od 24 maja, to ze względu na nowe zasady funkcjonowania zarówno organizatorzy, jak i podopieczni placówek potrzebują więcej czasu na przygotowanie prac konkursowych. Zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie prac plastycznych wymaga namysłu, dobrej atmosfery i odpowiedniego czasu realizacji. Nie bez znaczenia jest tu też wsparcie terapeutów i instruktorów. Wszystkim uczestnikom konkursu chcemy zapewnić równe szanse – wyjaśnia prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Organizowany od 2003 roku konkurs to największy przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Ubiegłoroczna edycja, której towarzyszyło hasło „Podróże moich marzeń”, zgromadziła prawie 2000 prac. Były one oceniane przez znanych i cenionych artystów plastyków, historyków sztuki i etnografów.

W tym roku tematem przewodnim  jest „Tajemnica mojej wyobraźni”. Prace są nagradzane w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja oraz fotografia.

 

W związku z powyższą publikacją PFRON, komunikat dot. Konkursu Plastycznego zamieszczony na stronie WTZ w dniu 05.06.2020 r. uznany zostaje za nieaktualny.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

data wpisu: 5 Czerwiec, 2020 autor: admin

Zachęcamy podopiecznych WTZ w Starachowicach do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. do którego zostaliśmy zaproszeni przez Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Tajemnica mojej wyobraźni”.

Do konkursu można zgłaszać prace w następujących kategoriach:

  1. malarstwo i witraż ( akwarela, pastela, gwasz itp., na dowolnym podłożu),
  2. rysunek i grafika ( ołówek, węgiel, piórko, mazak, techniki powtarzalne ),
  3. rzeźba kameralna i płaskorzeźba ( drewno, ceramika, kamień, techniki mieszane),
  4. tkanina i aplikacja ( hafty, gobeliny, makaty ),
  5. fotografia.

Prace plastyczne mogą być zaprezentowane w formatach: od B2 ( 500 x 7070 mm ) do B1 ( 707 x 1000 mm ). Prace w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba nie mogą być większe niż w formacie B3 ( 353 x 500 mm ), formy przestrzenne natomiast nie mogą przekroczyć wymiarów: 300 x 300 x 300 mm ). Prace w kategorii fotografia powinny być wykonane w rozdzielczości nie mniejszej niż: 3968 x 2976, w formacie 4 x 3.

WTZ Starachowice do konkursu może zgłosić po dwie prace z każdej kategorii. Prace zostaną ocenione i wybrane przez Komisję Konkursową WTZ.

Prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika WTZ. Powinny być staranne i estetyczne, a pomysł na realizację pracy autorski ( nie może być zapożyczony od innego twórcy ). Przedstawione prace nie mogą naruszać jakichkolwiek dóbr osobistych, ani zawierać treści ośmieszających, wulgarnych, sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz naruszać uczuć religijnych i  światopoglądowych.

Na odwrocie pracy należy zamieścić metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. Prace należy składać w budynku WTZ w dniach 18 – 19.06.2020 r.

Konsultacje telefoniczne pod numerami telefonów: 41 – 33 36 341, 41 – 33 36 340.

Szczegóły dotyczące konkursu zostały zawarte w Regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej PFRON.

PFRON-Regulamin konkursu

Zebranie z rodzicami/opiekunami – 29.05.2020 r.

data wpisu: 1 Czerwiec, 2020 autor: admin

W dniu 29. maja br. odbyło się spotkanie rodziców/opiekunów uczestników WTZ  z Kierownikiem Warsztatu. Tematem spotkania było zapoznanie rodziców/opiekunów z przygotowanymi na podstawie rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Procedurami Bezpieczeństwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Św. Judy Tadeusza w Starachowicach”.

Ponadto Kierownik przekazała informację na temat wniosków pomocowych 500+ oraz przedstawiła pokrótce formy funkcjonowania Warsztatu w czasie pandemii.