Pismo Wojewody Świętokrzyskiego

data wpisu: 26 Maj, 2020 autor: admin

 

Rekomendacje dot. działalności placówek pobytu dziennego (2)

 

W związku z otrzymanym od Wojewody Świętokrzyskiego pismem dotyczącym rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie planowanego wznowienia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej informujemy, że czynione są działania w celu przystosowania naszej placówki do spełnienia wymogów zawartych w w/w rekomendacjach, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

O dacie rozpoczęcia zajęć w naszej placówce zostaną uczestnicy i opiekunowie powiadomieni telefonicznie oraz za pomocą strony internetowej Warsztatu.

 

 

Zostaw odpowiedź