Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

data wpisu: 5 Czerwiec, 2020 autor: admin

Zachęcamy podopiecznych WTZ w Starachowicach do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. do którego zostaliśmy zaproszeni przez Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Tajemnica mojej wyobraźni”.

Do konkursu można zgłaszać prace w następujących kategoriach:

  1. malarstwo i witraż ( akwarela, pastela, gwasz itp., na dowolnym podłożu),
  2. rysunek i grafika ( ołówek, węgiel, piórko, mazak, techniki powtarzalne ),
  3. rzeźba kameralna i płaskorzeźba ( drewno, ceramika, kamień, techniki mieszane),
  4. tkanina i aplikacja ( hafty, gobeliny, makaty ),
  5. fotografia.

Prace plastyczne mogą być zaprezentowane w formatach: od B2 ( 500 x 7070 mm ) do B1 ( 707 x 1000 mm ). Prace w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba nie mogą być większe niż w formacie B3 ( 353 x 500 mm ), formy przestrzenne natomiast nie mogą przekroczyć wymiarów: 300 x 300 x 300 mm ). Prace w kategorii fotografia powinny być wykonane w rozdzielczości nie mniejszej niż: 3968 x 2976, w formacie 4 x 3.

WTZ Starachowice do konkursu może zgłosić po dwie prace z każdej kategorii. Prace zostaną ocenione i wybrane przez Komisję Konkursową WTZ.

Prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika WTZ. Powinny być staranne i estetyczne, a pomysł na realizację pracy autorski ( nie może być zapożyczony od innego twórcy ). Przedstawione prace nie mogą naruszać jakichkolwiek dóbr osobistych, ani zawierać treści ośmieszających, wulgarnych, sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz naruszać uczuć religijnych i  światopoglądowych.

Na odwrocie pracy należy zamieścić metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. Prace należy składać w budynku WTZ w dniach 18 – 19.06.2020 r.

Konsultacje telefoniczne pod numerami telefonów: 41 – 33 36 341, 41 – 33 36 340.

Szczegóły dotyczące konkursu zostały zawarte w Regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej PFRON.

PFRON-Regulamin konkursu

Zostaw odpowiedź