Komputerowo-Graficzna

Powstała w Warsztacie na przełomie roku 2008/2009. Zajęcia połączone są z zajęciami pracowni muzyczno-teatralnej a prowadzone przez instruktora P. Jarosława Piotrowicza
Na zajęciach uczestnicy poznają tajniki obsługi komputera a także wykorzystania prostych programów takich jak: edytory tekstu, programy graficzne czy programy do odtwarzania plików audio-video.
Od września 2009 pracownia dysponuje również stałym szerokopasmowym podłączeniem do sieci internetowej co pozwoliło uczestnikom na poszerzenie swoich zainteresowań poznawczych.