Stolarska

Na początku instruktorem pracowni był Pan Wojciech Pociecha a od roku 2005r do chwili obecnej jest  Pan Maciej Nowiński.
W pracowni ślusarsko-stolarskiej przebywa co miesiąc pięć osób które wykonują takie prace jak: ramki do tkanin czy ozdoby z drewna. Starają się też pod okiem instruktora naprawiać uszkodzone sprzęty znajdujące się na warsztacie.
Wszyscy uczestnicy przebywający w pracowni realizują zadania według swoich możliwości.